Adres do zwrotów:

Wamat

ul. Grobla 24

66-400 Gorzów Wlkp.

Zgodnie z regulaminem sklepu każdy Klient, który spełnia definicję Konsumenta (zgodnie z definicją Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki ma możliwość zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny. Klient zwraca produkt na swój koszt.

Nadmieniamy, że zgodnie z obowiązującym prawem Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Innymi słowy, sklep może obciążyć Konsumenta kosztami obniżenia wartości zwracanego towaru. Stąd zachęcamy aby odsyłany towar znajdował się w stanie kompletnym, bez śladów używania (niezmienionym w stosunku do nowego) w oryginalnym opakowaniu. 

Ponadto, Klient jest zobowiązany do zapłaty za świadczenia już rozpoczęte przez sklep, a spełnione do momentu rozwiązania umowy, jeśli umowa została rozwiązana w momencie świadczenia usług.

Zwracany produkt należy odsyłać razem z otrzymanym oryginalnym dokumentem zakupu na swój koszt na adres sklepu, który jest podany wyżej.

Po otrzymaniu towaru w ciągu 7 dni sporządzony zostanie dokument zwrotu, a następnie, w ciągu kolejnych 7 dni dokonany zostanie zwrot kwoty odpowiadająca cenie produktu na wskazane przez Klienta konto bankowe. Brak przesłania "Dokumentu zwrotu towaru" może spowodować wydłużenie całego procesu.

UWAGA: sklep może wstrzymać zwrot płatności do momentu, kiedy klient odeśle zwracany produkt, na co ma 14 dni. W innym wypadku rozwiązanie umowy nie będzie ważne. 

Zwrot płatności będzie przeprowadzony tą samą drogą, jaką Klient realizował płatność, chyba, że Klient wyraził zgodę na inny sposób. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.